Regulamin akcji „Kawa za opinię”,

Zasady ogólne:

    1. Akcja „Kawa za opinię” organizowana jest przez Piekarnia Adampol sp. z.o.o

1.2. Akcja organizowana jest w lokalach „Bułka i Kromka”, w których istnieje możliwość zakupu kawy.

1.3. Akcja polega na tym, że każdy klient, który w obecności personelu danego punktu „Bułka i Kromka” pozostawi rzetelną, zgodną ze stanem faktycznym opinię na wizytówce, na platformie google.com jednego z lokali „Bułka i Kromka”, w którym dokonuje zakupu dowolnego produktu/produktów o owartości minimum 5 zł, otrzyma voucher do swojego zamówienia. Voucher uprawnia klienta do obioru jednej, bezpłatnej kawy, dostępnej w sprzedaży w danym punkcie „Bułka i Kromka”. Voucher umożliwi klientowi otrzymanie jednej z trzech, następujących kaw: kawa czarna (americano), kawa z mlekiem (flat white), cappuccino.

1.4. W lokalach „Bułka i Kromka” objętych akcją promocyjną, w których istnieje wybór zamówienia kawy na miejscu lub na wynos, klient może zrealizować voucher w wybranej, dogodnej formie.

2. Uczestnictwo:

2.1. Akcja skierowana jest do wszystkich klientów lokali „Bułka i Kromka”.

2.2. W akcji może wziąć udział każda osoba, która dokonała zakupu w „Bułka i Kromka” o wartości minimum 5 zł i zostawiła rzetelną, zgodną ze stanem faktycznym opinię na jej temat, na wizytówce, na platformie google.com. Dodatkowo zostawienie opinii przez klienta musi odbyć się w obecności personelu danego punktu „Bułka i Kromka” i zostać zweryfikowane przez personel.

3. Warunki uczestnictwa:

3.1. Aby otrzymać voucher gwarantujący bezpłatną kawę, klient musi zostawić rzetelną, zgodną ze stanem faktycznym opinię na wizytówce, na stronie google.com związanej z konkretnym lokalem „Bułka i Kromka”, w którym dokonuje zakupu dowolnego produktu/produktów o wartości minimum 5 zł.

3.2. Opinia musi być rzetelna, zgodna z prawdą i nie naruszać zasad etyki oraz dobrych obyczajów.

3.3 Opinia musi zostać wystawiona w obecności personelu danego punktu „Bułka i Kromka”, w którym klient dokonuje zakupu produktu/produktów. Dodatkowo proces ten musi zostać zweryfikowany przez personel „Bułka i Kromka”.

3.3. Każdy klient może skorzystać z bezpłatnej kawy tylko raz w ramach akcji.

4. Odbiór nagrody

4.1. Po pozostawieniu rzetelnej, zgodnej ze stanem faktycznym opinii na google.com, na wizytówce danego punktu „Bułka i Kromka”, w którym klient dokonał zakupu produktu/produktów, klient musi zgłosić się do personelu tego punktu i poinformować o chęci udziału w akcji „Kawa za opinię”.

4.2. Po pozytywnej weryfikacji opinii przez personel, klient otrzyma voucher uprawniający go do odbioru jednego z trzech rodzajów kaw, za darmo: kawa czarna (americano), kawa z mlekiem (flat white), cappuccino.

4.3 Klient może wybrać kawę biorącą udział w promocji, w dowolnym rozmiarze w danym punkcie.

4.3. Bezpłatna kawa może być odebrana natychmiast, po otrzymaniu vouchera.

4.4. Voucher można wykorzystać również w innym, dogodnym dla klienta terminie, do końca trwania akcji promocyjnej „Kawa za opinię”.

4.5 Wykorzystanie vouchera przez klienta w terminie innym, niż w momencie otrzymania go, będzie mogło odbyć się przy spełnieniu przez klienta następujących warunków:

– Klient okaże voucher personelowi wyłącznie tego samego punktu „Bułka i Kromka”, w którym go otrzymał, po dokonaniu zakupów

– Okazywany przez klienta voucher musi być zostać wręczony personelowi w możliwie niezmienionej formie i kondycji względem momentu, w którym został mu wydany, tj. musi być: niezniszczony oraz czytelny

5. Postanowienia końcowe:

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania akcji w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

5.2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez organizatora.

5.3. Regulamin akcji jest dostępny w siedzibie piekarni oraz na stronie internetowej – bulkaikromka.pl

Data zakończenia akcji promocyjnej: 31.05.2024r.